Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ  Kỹ Thuật NHẬT CƯỜNG

Lựa chọn báo giá:
Báo giá ngày : 18-03-2009
STT Tên sản phẩm Giá Bảo hành Khuyến mại
NOKIA
1 NOKIA 1200 Black 535.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
2 NOKIA 1200 Blue 535.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
3 NOKIA 1202 Black 560.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
4 NOKIA 1202 Blue 560.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
5 NOKIA 1208 Black 595.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
6 NOKIA 1208Red 595.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
7 NOKIA 1209 Blue 650.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng Ví da khi mua sản phẩm này
8 NOKIA 1650 Black 740.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
9 NOKIA 1650 Red 740.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
10 NOKIA 1680 Classic 990.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
11 NOKIA 2600 Classic Blue 1.200.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
12 NOKIA 2600 Classic Orange 1.200.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
13 NOKIA 2626 Black 880.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
14 NOKIA 2626 Fiery Red 880.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
15 NOKIA 2626 Spatial Blue 880.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
16 NOKIA 2626 Yellow 880.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
17 NOKIA 2630Black 1.210.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
18 NOKIA 2630White 1.210.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
19 NOKIA 2680 Blue 1.540.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
20 NOKIA 2680 Slide Slate Gray 1.540.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
21 NOKIA 2760 Black 1.250.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
22 NOKIA 2760 Orange + Đủ phụ kiện 1.250.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
23 NOKIA 2760 Red + Đủ phụ kiện 1.250.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
24 NOKIA 3110 Classic Black 1.730.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
25 NOKIA 3110 Classic Orange 1.730.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
26 NOKIA 3120 Classic Black 2.400.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
27 NOKIA 3120 Classic Deep Red 2.400.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
28 NOKIA 3500 Classic + Thẻ 256MB 2.310.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
29 NOKIA 3500 Classic Pink + Thẻ 256MB 2.310.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
30 NOKIA 3600 Slide Black + Thẻ 512MB 3.360.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
31 NOKIA 3600 Slide Charcoal + Thẻ 512MB 3.360.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
32 NOKIA 5310 Xpress Music Black + Thẻ 512MB 3.090.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tăng loa Mini Speakers MD8
33 NOKIA 5310 Xpress Music Blue + Thẻ 512MB 3.090.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tăng loa Mini Speakers MD8
34 NOKIA 5310 Xpress Music Red + Thẻ 512MB 3.090.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tăng loa Mini Speakers MD8
35 NOKIA 5610 Xpress Music Blue + Thẻ 512MB 4.280.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
36 NOKIA 5610 Xpress Music Red + Thẻ 512MB 4.280.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
37 NOKIA 5800 Xpress Music Blue + Thẻ 8GB 6.260.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
38 NOKIA 5800 Xpress Music Red + Thẻ 8GB 6.260.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
39 NOKIA 6120 Black Classic + Thẻ 512MB 3.190.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
40 NOKIA 6120 Classic Red + Thẻ 512MB 3.190.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
41 NOKIA 6120 Pink Classic + Thẻ 512MB 3.190.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
42 NOKIA 6120 White Classic + Thẻ 512MB 3.190.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
43 NOKIA 6300 + Thẻ 512MB 2.710.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
44 NOKIA 6300 + Thẻ 512MB 2.710.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
45 NOKIA 6300 Brown + Thẻ 512MB 2.710.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
46 NOKIA 6300 Red + Thẻ 512MB 2.710.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
47 NOKIA 6300Full Back + Thẻ 512MB 2.710.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
48 NOKIA 6500 Slide + Thẻ 512MB 4.700.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
49 NOKIA 6500 Slide Black + Thẻ 512MB 4.700.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
50 NOKIA 7210 Supernova Vivid Blue 2.100.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
51 NOKIA 7510 Supernova Storm Blue + Thẻ 512MB 3.410.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
52 NOKIA 7610 Supernova Bright Lilac + Thẻ 512Mb 3.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
53 NOKIA 7610 Supernova MutedGray + Thẻ 512MB 3.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
54 NOKIA 7610 Supernova Red + Thẻ 512MB 3.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
55 NOKIA E63 Ruby Red + Thẻ 1GB 4.510.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
56 NOKIA E63 Ultramarine Blue + Thẻ 1GB 4.510.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
57 NOKIA E63Red Cũ (Công ty) 3.680.000 VNĐ Còn 11 tháng BH chính hãng
58 NOKIA E66 Grey Steel Brandnew + Thẻ 2GB 6.250.000 VNĐ BH 06 tháng
59 NOKIA E66 Silver + Thẻ 2GB 6.850.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
60 NOKIA E66 Silver Brandnew + Thẻ 2GB 6.250.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
61 NOKIA E66GreySteel + Thẻ 2GB 6.850.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
62 NOKIA E71 Grey Steel + Thẻ 2GB 7.180.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
63 NOKIA E71Grey Steel Brandnew + Thẻ 2GB 6.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
64 NOKIA E71White + Thẻ 2GB 7.180.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
65 NOKIA E71White Brandnew + Thẻ 2GB 6.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
66 NOKIA N70 Music Edition + Thẻ 1GB 3.810.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
67 NOKIA N72 Black + Thẻ nhớ 128MB 3.080.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
68 NOKIA N72 Pink + Thẻ nhớ 128MB 3.080.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
69 NOKIA N72 Pink Cũ (Công ty) 1.800.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
70 NOKIA N73 Music Edition + Thẻ 2GB 5.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
71 NOKIA N79 Seal Grey Brandnew + Thẻ 4GB 6.250.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
72 NOKIA N79 White + Thẻ 4GB 7.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
73 NOKIA N81 Graphite grey + Thẻ 2GB 5.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
74 NOKIA N82 Black + Thẻ 2GB 6.330.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
75 NOKIA N85 Copper + Thẻ 8GB 8.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
76 NOKIA N85 Copper Brandnew + Thẻ 8GB 7.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
77 NOKIA N95 8GB Black 8.620.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
78 NOKIA N96 Black Cũ 9.000.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
SAMSUNG
79 SAMSUNG D780 Mirror Silver + Thẻ 1GB 4.500.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng Sim trị giá 300.000VND trong tài khoản
80 SAMSUNG D880 Duos Noble Black Brandnew + Phụ kiện 3.950.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
81 SAMSUNG E210 Black + Thẻ 512MB 2.500.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng 1 hộp trà Ginseng Hàn Quốc khi mua sản phẩm này
82 SAMSUNG F480 Black + Đủ phụ kiện 6.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
83 SAMSUNG F480 Cocoa Brown + Đủ phụ kiện 6.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
84 SAMSUNG F480 Pink + Đủ phụ kiện 6.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
85 SAMSUNG F480 Topaz Gold + Đủ phụ kiện 6.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
86 SAMSUNG i8510 INNO V8 Black - Phiên bản 16GB 12.600.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
87 SAMSUNG i900 Omnia Black Cũ - Phiên bản 16GB Cũ (Mới 90%) 7.700.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
88 SAMSUNG i900 Omnia White - Phiên bản 16GB 10.350.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
LG MOBILE
89 LG MOBILE KE770 Gold + Thẻ 1GB 2.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
90 LG MOBILE KE970 Shine Gold + Thẻ 1GB 3.170.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
91 LG MOBILE KE970 Shine Silver + Thẻ 1GB 3.170.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
92 LG MOBILE KG195 Black + Thẻ 1GB 1.280.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
93 LG MOBILE KG288 Black 670.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
94 LG MOBILE KP175 Silver + Thẻ 1GB 1.200.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
95 LG MOBILE KP199 Back + Thẻ 1GB 1.690.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
96 LG MOBILE KP500 Cookie Black + Thẻ 1GB 3.680.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
97 LG MOBILE KS360 Blackand Red + Thẻ 1GB 3.130.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
98 LG MOBILE KS360 Blue + Thẻ 1GB 3.130.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
SONY ERICSSON
99 SONY ERICSSON C702 Brandnew + Phụ kiện 4.800.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
100 SONY ERICSSON C902 Luscious Red + Thẻ 1GB 8.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
101 SONY ERICSSON C902 Wift Black + Thẻ 1GB 8.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
102 SONY ERICSSON C902S Wift Black Brandnew + Đủ phụ kiện 5.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
103 SONY ERICSSON F305 Black 3.200.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
104 SONY ERICSSON F305 Polar White 3.200.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
105 SONY ERICSSON G900 Red + Thẻ 1GB 7.850.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
106 SONY ERICSSON J132 Heaven Blue 590.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
107 SONY ERICSSON J132 Night Black 590.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
108 SONY ERICSSON K810i Noble Blue + Thẻ 128MB 3.820.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
109 SONY ERICSSON R306 Black + Phụ kiện 2.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
110 SONY ERICSSON R306White 2.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
111 SONY ERICSSON S500 Purple + Thẻ 256MB 3.600.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
112 SONY ERICSSON S500i Mysterious Green + Thẻ 256MB 3.600.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
113 SONY ERICSSON S500i Spring Yellow + Thẻ 256MB 3.600.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
114 SONY ERICSSON T650Green Cũ 2.500.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
115 SONY ERICSSON T700 Blackon Silver + Thẻ 512MB 4.400.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
116 SONY ERICSSON W200 Black + Thẻ 128MB 2.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
117 SONY ERICSSON W302 Midnight Black + Thẻ 512MB 3.050.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
118 SONY ERICSSON W395 Dusky Grey + Thẻ 1GB 3.250.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
119 SONY ERICSSON W580 Pink + Thẻ 512MB 4.450.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
120 SONY ERICSSON W580 Pink Cũ 2.300.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
121 SONY ERICSSON W580i Boulevard Black + Thẻ 512MB 4.450.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
122 SONY ERICSSON W580i Boulevard Black Brandnew + Thẻ 512MB 3.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
123 SONY ERICSSON W580i BoulevardBlack Cũ 2.300.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
124 SONY ERICSSON W580i Style White + Thẻ 512MB 4.450.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
125 SONY ERICSSON W580i Style White Brandnew + Thẻ 512MB 3.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
126 SONY ERICSSON W580i StyleWhite Cũ 2.300.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
127 SONY ERICSSON W595 Active Blue + Thẻ 2GB 5.750.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
128 SONY ERICSSON W595 Active Blue Brandnew 4.600.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
129 SONY ERICSSON W595 Cosmopolitan White + Thẻ 2GB 5.750.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
130 SONY ERICSSON W595 Cosmopolitan White Brandnew 4.700.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
131 SONY ERICSSON W595 Jungle Grey + Thẻ 2GB 5.750.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
132 SONY ERICSSON W595 Jungle Grey Brandnew 4.600.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
133 SONY ERICSSON W610 Black + Thẻ 512MB 3.250.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
134 SONY ERICSSON W760 Fancy Red + Thẻ 1GB 5.500.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
135 SONY ERICSSON W910i Black Brandnew + Thẻ 1GB 3.650.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
136 SONY ERICSSON W910i Red Brandnew + Thẻ 1GB 3.650.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
137 SONY ERICSSON W910i White Brandnew + Thẻ 1GB 3.650.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
138 SONY ERICSSON W910i White Cũ 2.650.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
139 SONY ERICSSON XPERIA X1 Solid Black Brandnew 11.000.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng Tặng thẻ nhớ 2GB
140 SONY ERICSSON XPERIA X1 Solid Silver Cũ + Phụ kiện 9.600.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
141 SONY ERICSSON XPERIAX1 Solid Black + Thẻ 4GB 15.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng PM Việt Map và Lịch Việt
142 SONY ERICSSON XPERIAX1 Solid Silver + Thẻ 4GB 15.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng PM Việt Map và Lịch Việt
143 SONY ERICSSON XPERIAX1 Solid Silver Brandnew 11.000.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng Tặng thẻ nhớ 2GB
144 SONY ERICSSON XPERIAX1 Solid Silver Cũ + Thẻ 2GB 10.000.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
O2
145 O2 MWg Atom V Black Brandnew + Thẻ 1GB 5.700.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
146 O2 XDA Atom Life Cũ 3.700.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
147 O2 XDA-Atom Cũ + Thẻ 1GB 2.800.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
PHILIPS
148 PHILIPS 9@9R Black - Pin chờ 30 ngày 1.900.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
149 PHILIPS Xenium 9@9q Phantom Black - Pin chờ 30 ngày 2.000.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
T-MOBILE
150 T-MOBILE SDA-Music Cũ + Đủ phụ kiện 2.000.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
BLACKBERRY
151 BLACKBERRY Bold 9000 Black Brandnew 9.200.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng Tặng thẻ nhớ 1GB
152 BLACKBERRY Storm 9500 Black Brandnew 9.200.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
153 BLACKBERRY Storm 9500 Black Cũ + Đủ phụ kiện 8.600.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
HTC
154 HTC Cruise 2009 Black Brandnew 9.000.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
155 HTC Cruise2009 Black Cũ + Đủ phụ kiện 7.800.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
156 HTC P3300 Brandnew + Thẻ 1GB 5.800.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
157 HTC Touch 3G Sophisticated Black Brandnew 7.300.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
158 HTC Touch Cruise Silver Cũ (Công ty) + Phụ kiện 6.800.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
159 HTC Touch Cruise Silver Cũ + Đủ phụ kiện 7.000.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
160 HTC Touch Diamond Black 10.800.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng Việt Map có bản quyền
161 HTC Touch Diamond Black Brandnew 7.900.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
162 HTC Touch Diamond Black Cũ + Phụ kiện 6.500.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
163 HTC Touch HD Black Brandnew + Thẻ 8GB 12.000.000 VNĐ BH 06 tháng
164 HTC Touch HD Brandnew + Thẻ 8GB 11.000.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
165 HTC Touch Pro Black Cũ 9.500.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
166 HTC Touch Viva Storm Gray Brandnew 5.000.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
167 HTC TouchDual 5520 Cũ + Thẻ 2GB 5.900.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
168 HTCTyTNII Brandnew 7.500.000 VNĐ Bảo hành 06 tháng
APPLE
169 APPLE iphone 3G 16GB Black Cũ + Phụ kiện 11.000.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
170 APPLE iPhone 3G 8GB Black - Phiên bản Quốc tế 12.100.000 VNĐ Bảo hành 01 năm Tặng bao cầm tay + Tấm BV Màn hình
171 APPLE iphone 3G 16GB Black - Phiên bản Quốc tế 14.100.000 VNĐ Bảo hành 01 năm Tặng bao cầm tay + Tấm BV Màn hình
172 APPLE iPhone 3G 16GB White - Phiên bản Quốc tế 14.100.000 VNĐ Bảo hành 01 năm Tặng bao cầm tay + Tấm BV Màn hình
MOBELL
173 MOBELL M200 Black + Đủ phụ kiện 670.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
174 MOBELL M280 Black 830.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
175 MOBELL M380 White 1.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm Tặng vỏ máy khi mua sản phẩm này
176 MOBELL M550Black 1.180.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
177 MOBELL M590 Back 1.300.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
Q.MOBILE
178 Q.MOBILE Q61Black + Thẻ 128MB 1.750.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
Tai nghe Bluetooth
179 Loa xe hơi Bluetooth Jabra SP5050 Speakerphone 2.150.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
180 Samsung WEP-300 Bluetooth Headset 950.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
181 Tai nghe Bluetooth iTech Arrow X 950.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
182 Tai nghe Bluetooth Jabra BT125 800.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
183 Tai nghe Bluetooth Jabra BT135 800.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
184 Tai nghe Bluetooth Jabra BT2010 700.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
185 Tai nghe Bluetooth Jabra BT2020 800.000 VNĐ Bảo hành 03 tháng
186 Tai nghe Bluetooth Jabra BT3010 850.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
187 Tai nghe Bluetooth Jabra BT500V 1.700.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
188 Tai nghe Bluetooth Jabra BT5010 1.550.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
189 Tai nghe Bluetooth Jabra JX10 Black 2.300.000 USD BH chính hãng 01 năm
190 Tai nghe Bluetooth Nokia BH 101 550.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
Thẻ nhớ
191 Card Kingmax Micro SD 1Gb 100.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
192 Card Kingmax MicroSD 2Gb 150.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
193 Card Kingmax MicroSD 4GB 250.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
194 Card Kingmax MicroSD 512MB 90.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
195 Card Kingmax MicroSD 8GB 450.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
196 Card Kingmax MMC mobile 1GB 150.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
197 Card Kingmax MMC Mobile 2GB 200.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
198 Card MicroMMC KingMax 512MB 150.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
199 Card MicroSD KingMax 256Mb 80.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
200 Card Mini SD Card 4GB 300.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
201 Card miniSD KingMax 1Gb 120.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
202 Card miniSD KingMax 256MB 90.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
203 Card miniSD Kingmax 2GB 160.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
204 Card miniSD Kingmax 512MB 110.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
205 Card RS - MMC Kingmax 1GB 200.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
206 Card RS-MMC Mobile KingMax 512MB 140.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
207 Card SD Kingmax 2Gb 200.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
208 Card SD Kingmax 4Gb 320.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
209 Card SD KingMax 512MB 130.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
210 Card SD Kingmax 8GB 400.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
211 Card SD Kingmax Platinum 1GB 150.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
212 Card SD Toshiba 128MB 70.000 VNĐ Bảo hành 05 năm
213 Card Sony memory M2 1GB 200.000 VNĐ Bảo hành 01 năm
214 Card Sony memory M2 2GB 270.000 VNĐ Bảo hành 1 tháng
215 Card Sony memory M2 512MB 150.000 VNĐ Bảo hành 01 năm
216 Card Sony memory Stick Pro Duo 4GB 300.000 VNĐ BH chính hãng 01 năm
217 Sony Memory Stick Duo High Speed 1GB 160.000 VNĐ Bảo hành 01 năm
218 Sony Memory Stick Pro Duo 2GB 190.000 VNĐ Bảo hành 01 năm
219 Sony Memory Stick Pro Duo 512MB 120.000 VNĐ Bảo hành 01 năm
Tai nghe – Loa ngoài
220 Loa Nokia Mini Speaker System N98 200.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
221 Loa Nokia Music Spreakers MD - 1 350.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
222 Loa Sony Ericsson MPS-60 250.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
223 Loa Sony Ericsson MPS-70 250.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
224 Loa Sony Music Speakers MPS - 2 350.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
225 Mini Speaker System MPS - 80 200.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
226 Tai nghe cho O2 XDA Exec 170.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
227 Tai nghe cho O2XDA Mini 170.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
228 Tai nghe cho T-mobile MDA compact 250.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
229 Tai nghe Sony Ericsson Stereo Portable Handsfree HPM-70 300.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
Pin – Sạc
230 Pin cho Motorola V3 80.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
231 Cigarette Lighter Charger CLA11 - Sạc Ôtô của Sony Ericsson 100.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
232 Motorola V3 Home Travel Charger 120.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
233 Motorola V3 Lithium Ion Battery 710 mAh 80.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
234 Pin cho Motorola Rokr E6 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
235 Pin cho Nokia 6280 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
236 Pin cho Nokia N73 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
237 Pin cho O2 XDA II, MDA II, SPV M1000 200.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
238 Pin Cho O2 Xphone II 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
239 Pin cho XDA mini S 200.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
240 Pin PU16A cho O2 Exec 350.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
241 Pin thường Cho Motorola E680 80.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
242 Pin thường cho O2 XDA mini 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
243 Pin thường cho Sony Ericsson Z520i, W800i, K600i, K750i, V600i 100.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
244 Pin xịn cho Nokia 8800 300.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
245 Pin xịn cho Nokia 8800 Sirocco 600.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
246 PIN xịn: Nokia Ngage, 7610, 6100, 1100 80.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
247 Sạc ô tô cho tất cả các loại điện thoại Nokia 100.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
248 Sạc cho K700, K750, K550, W300, W200, W550, W700, W800, W810,.... 120.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
249 Sạc thường cho O2 XDA, XDA II, XDA IIi, XDA mini, XDA Atom,..v.v.. 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
250 Sạc xịn cho O2 XDA, XDA II, XDA IIi, XDA mini, XDA Atom, ..v..v.. 250.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
Vỏ máy – Bao da
251 BAO DA BMW CHO BLACKBERRY 8100 120.000 VNĐ Không bảo hành
252 Bao da các loại cho Nokia, Sony Ericsson 100.000 VNĐ Không bảo hành
Phụ kiện iPhone- iPod
253 Bao da cầm tay dành cho iPhone 100.000 VNĐ Không bảo hành
254 Bao da dọc cho iPhone 100.000 VNĐ Không bảo hành
255 Bao da ngang xịn dành cho iPhone 3G 250.000 VNĐ Không bảo hành
256 Bao da nhựa dành cho iPhone 50.000 VNĐ Không bảo hành
257 Bao nhựa xịn Seidio dành cho iPhone 300.000 VNĐ Không bảo hành
258 Battery For Apple iPhone Black - Pin dự trữ cho iPhone 250.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
259 Cáp kết nối máy tính cho IPhone 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
260 Invisible Shield - Miếng dán chống xước cho điện thoại iPhone 3G 450.000 VNĐ Không bảo hành
261 Tai nghe cho iPod Earphone 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
262 Tai nghe cho iPod 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
263 Tai nghe dành cho iPod 150.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
264 Tai nghe xịn iPhone Stereo 650.000 VNĐ Không bảo hành
265 Tấm dán BVMH cho iPhone 50.000 VNĐ Không bảo hành
266 Tấm dán BVMH cho iPhone 3G 50.000 VNĐ Không bảo hành
Phụ kiện cho PDAs
267 3 in 1 Stylus cho O2 XDA II, Tungsten, HP iPaq, Palm Zier, Toshiba, Treo 100.000 VNĐ Bảo hành 1 tháng
268 Bút cho O2 MiniS 50.000 VNĐ Không BH
269 Bút cho O2 XDA Neo, XDA Atom, XDA Mini, ... 50.000 VNĐ Không BH
270 O2 XDA I, XDA II Stylus 100.000 VNĐ Không BH
271 Tấm dán chống trượt Egrips cho O2 XDA, Qtek, T-Mobile.. 220.000 VNĐ Bảo hành 1 tháng
Kết nối - Máy tính
272 ADSL U.S.Robotics 300.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
273 USB VOIP Phone có màn hình 370.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
274 USB VOIP Phone không có màn hình 300.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
275 Wireless Home Gateway 400.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
Thiết bị khác
276 3.5mm Adapter Audio Ouput; K700,T630,T610... 20.000 VNĐ Không bảo hành
277 Flexible Mini Keyboard - Bàn phím silicon 200.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
278 Jack chuyển 3.5mm Audio Output NOKIA 30.000 VNĐ Không bảo hành
279 Kingmax SD/MMC USB2.0 Card Reader 50.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
280 Kingmax USB2.0 miniSD Card Reader 100.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
281 Kingmax USB2.0 RS-MMC Card Reader 100.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
282 Notebook Cooler 2Fans 180.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng
283 PHILIPS Potable DVD Player 4.900.000 VNĐ Bảo hành 12 tháng
284 Tấm dán bảo vệ màn hình cho N7710, E680, P910, W950 50.000 VNĐ Không BH
285 Tấm dán bảo vệ màn hình cho O2 mini, O2 minis, O2 XDA atom, Dopod 70.000 VNĐ Không bảo hành
286 Tấm dán BV màn hình O2 XDA , Qtek 2020, iPAQ h6300.. 70.000 VNĐ Không bảo hành
287 Tấm dán BVMH Nokia E71 50.000 VNĐ Không bảo hành
288 VIETMAP GPS V17- Phần mềm cài đặt cho SamSung i900 và HTC Touch HD 990.000 VNĐ Không bảo hành
289 X-SIM unlock Google T-mobile G1 300.000 VNĐ Bảo hành 1 tuần
290 Đầu đọc tất cả các loại thẻ nhớ Dtech DT-1016 170.000 VNĐ Bảo hành 01 tháng