Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội ( hiện tại cửa hàng có 36 sản phẩm Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội )
Hiển thị dang :

NOKIA E63 Ruby Red (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Tình trạng : Mới 95%
Còn hàng
1.700.000 VNĐ

Nokia Asha 311 (cty cũ)

Nokia Asha 311 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Tình trạng : Mới 98%
Còn hàng
1.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy Y S5360 (cty cũ)

Samsung Galaxy Y S5360 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Tình trạng : Mới 96%
Còn hàng
1.900.000 VNĐ

Nokia X3-02.5 (cũ)

Nokia X3-02.5 (cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Tình trạng : Mới 90%
Còn hàng
2.200.000 VNĐ

Philips X710 - 2 Sim (cũ)

Philips X710 - 2 Sim (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Tình trạng : Mới 96%
Còn hàng
2.100.000 VNĐ

LG Optimus Net Dual P698 (cũ)

LG Optimus Net Dual P698 (cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Tình trạng : Mới 97%
Còn hàng
2.700.000 VNĐ

Nokia C5-00.2 (Cũ)

Nokia C5-00.2 (Cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng hoặc 03 tháng tại Nhật Cường
Tình trạng : Mới 90%
Còn hàng
1.900.000 VNĐ

Nokia Asha 311 (cty)

Nokia Asha 311 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.480.000 VNĐ

Samsung C3312 Duos - 2 Sim (cty)

Samsung C3312 Duos - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.550.000 VNĐ

Nokia Asha 302 (cty)

Nokia Asha 302 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.575.000 VNĐ

Lenovo P629 GOLD

Lenovo P629 GOLD

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.590.000 VNĐ

Samsung Galaxy Y S5360 (cty)

Samsung Galaxy Y S5360 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.660.000 VNĐ

Nokia Asha 303 (cty)

Nokia Asha 303 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.980.000 VNĐ

Nokia Asha N305 - 2 Sim (cty)

Nokia Asha N305 - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.770.000 VNĐ

Nokia Asha 202 - 2 Sim (cty)

Nokia Asha 202 - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.590.000 VNĐ

Philip X325

Philip X325

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.060.000 VNĐ

Philips F511

Philips F511

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Nokia X2-02 - 2 Sim (cty)

Nokia X2-02 - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.570.000 VNĐ

Nokia Asha 200

Nokia Asha 200

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.580.000 VNĐ

Nokia C5-06

Nokia C5-06

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.499.000 VNĐ

Sony Ericsson CK13i-TxT

Sony Ericsson CK13i-TxT

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.290.000 VNĐ

Motorola EX119 (cty)

Motorola EX119 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.590.000 VNĐ

Nokia Asha 300

Nokia Asha 300

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.220.000 VNĐ

Nokia 7230 (cũ)

Nokia 7230 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Tình trạng : Mới 97%
Còn hàng
1.700.000 VNĐ

Q-mobile Q-Smart S18 - 2 sim (cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Tình trạng : Mới 98%
Còn hàng
2.700.000 VNĐ

Sony Ericsson Fengli - CK15i

Sony Ericsson Fengli - CK15i

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Nokia C2-03 - 2 Sim (cty)

Nokia C2-03 - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.710.000 VNĐ

Avio A503

Avio A503

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Tình trạng : Mới 100%
Còn hàng
1.580.000 VNĐ

1 2
Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle