banner
banner
Apple iphone, ipad, ipod ( hiện tại cửa hàng có 7 sản phẩm Apple iphone, ipad, ipod )
Hiển thị dang :
Apple iPhone 4s - 16GB

Apple iPhone 4s - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
13.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 4s - 32Gb

Apple iPhone 4s - 32Gb

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
13.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 16 GB

Apple iPhone 5 - 16 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
16.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 32 GB

Apple iPhone 5 - 32 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
18.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 64 GB

Apple iPhone 5 - 64 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
21.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPod Touch Gen 5 (32GB)

Apple iPod Touch Gen 5 (32GB)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Apple TV Gen 3

Apple TV Gen 3

Bảo hành :
Còn hàng
2.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle