banner
banner
Điện Thoại ( hiện tại cửa hàng có 21 sản phẩm Điện Thoại )
Hiển thị dang :
Apple iPhone 5S - 16GB

Apple iPhone 5S - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
16.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 32GB

Apple iPhone 5S - 32GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
19.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 64GB

Apple iPhone 5S - 64GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
21.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 16GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 16GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 16GB Gold (FPT)

Apple iPhone 5S - 16GB Gold (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 32GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 32GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
19.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 64GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 64GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
21.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5C - 16GB

Apple iPhone 5C - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
11.800.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5C - 16GB (FPT)

Apple iPhone 5C - 16GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
12.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5C - 32GB (FPT)

Apple iPhone 5C - 32GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
15.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 4s - 8GB

Apple iPhone 4s - 8GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 16GB (Vi + FPT)

Apple iPhone 5 - 16GB (Vi + FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
15.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 32 GB (FPT)

Apple iPhone 5 - 32 GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
15.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 64 GB

Apple iPhone 5 - 64 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
15.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPod Touch Gen 5 - 32GB

Apple iPod Touch Gen 5 - 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Apple iPod Touch Gen 4 - 16GB

Apple iPod Touch Gen 4 - 16GB

Bảo hành : Nhật Cường 6 tháng
Còn hàng
3.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
60.000.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
12.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5S - Mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5S - Mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
15.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
51.880.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle