banner
banner
Thẻ nhớ - USB Flash ( hiện tại cửa hàng có 16 sản phẩm Thẻ nhớ - USB Flash )
Hiển thị dang :
THẺ NHỚ ADATA MICROSD 4GB(CLASS 4)

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 4GB(CLASS 4)

Bảo hành : 05 năm ( 1 đổi 1) tại Nhật Cường
Còn hàng

150.000 VNĐ

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 8GB(CLASS 4)

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 8GB(CLASS 4)

Bảo hành : 05 năm ( 1 đổi 1) tại Nhật Cường
Còn hàng

170.000 VNĐ

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 16GB(CLASS 4)

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 16GB(CLASS 4)

Bảo hành : 05 năm ( 1 đổi 1) tại Nhật Cường
Còn hàng

310.000 VNĐ

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 32GB(CLASS 4)

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 32GB(CLASS 4)

Bảo hành : 05 năm ( 1 đổi 1) tại Nhật Cường
Còn hàng

630.000 VNĐ

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 64GB(CLASS 4)

THẺ NHỚ ADATA MICROSD 64GB(CLASS 4)

Bảo hành : 05 năm ( 1 đổi 1) tại Nhật Cường
Còn hàng

1.350.000 VNĐ

Gigastone Smartbox A2

Gigastone Smartbox A2

Bảo hành : Chính hãng 6 tháng
Còn hàng

1.550.000 VNĐ

THẺ KINGMAX MICROSD 64G

THẺ KINGMAX MICROSD 64G

Bảo hành : 5 năm
Còn hàng

1.850.000 VNĐ

Thẻ microSD kingmax 32G

Thẻ microSD kingmax 32G

Bảo hành : 05 năm tại Nhật cường
Còn hàng

1.250.000 VNĐ

KINGMAX USB 32GB

KINGMAX USB 32GB

Bảo hành :
Còn hàng

950.000 VNĐ

KINGMAX USB 8GB

KINGMAX USB 8GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

350.000 VNĐ

KINGMAX USB 16GB

KINGMAX USB 16GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

600.000 VNĐ

Card MicroSD Kingmax 16GB

Card MicroSD Kingmax 16GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

850.000 VNĐ

KINGMAX USB 4GB

KINGMAX USB 4GB

Bảo hành : Bảo hành 01 Năm
Còn hàng

350.000 VNĐ

Card Kingmax MicroSD 8GB

Card Kingmax MicroSD 8GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

450.000 VNĐ

Card Kingmax MicroSD 2GB

Card Kingmax MicroSD 2GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

200.000 VNĐ

Card Kingmax MicroSD 4GB

Card Kingmax MicroSD 4GB

Bảo hành : Bảo hành 05 năm
Còn hàng

300.000 VNĐ

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle