banner
banner
Điện thoại Sony Ericsson, Sony cũ, hàng công ty ( hiện tại cửa hàng có 25 sản phẩm Điện thoại Sony Ericsson, Sony cũ, hàng công ty )
Hiển thị dang :
 Sony Xperia Z1 (cty cũ )

Sony Xperia Z1 (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
12.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Bảo hành : còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
8.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia SP - C5302 (công ty Cũ)

Sony Xperia SP - C5302 (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
6.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 

 
Sony Xperia E - C1505 (công ty cũ)

Sony Xperia E - C1505 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
1.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Sony Xperia Z Ultra - C6802( công ty cũ)

Sony Xperia Z Ultra - C6802( công ty cũ)

Bảo hành : Còn BH Chính Hãng
Còn hàng
12.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty cũ )

Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
14.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia Z - C6602 (cty cũ)

Sony Xperia Z - C6602 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
9.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Sony Xperia C C2305 (cty)

Sony Xperia C C2305 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Z1 (cty)

Sony Xperia Z1 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
16.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty)

Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
18.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia M - C1905 (cty)

Sony Xperia M - C1905 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Z Ultra - C6802(cty)

Sony Xperia Z Ultra - C6802(cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

Sony Xperia ZR - C5502 (cty)

Sony Xperia ZR - C5502 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
11.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

Sony Xperia miro - ST23i (cty)

Sony Xperia miro - ST23i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Z - C6602 (cty)

Sony Xperia Z - C6602 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 24 tháng
Còn hàng
15.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

Sony Xperia E - C1505 (cty)

Sony Xperia E - C1505 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

Sony Xperia SP - C5302 (cty)

Sony Xperia SP - C5302 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
9.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

 
Sony Xperia L - C2105 (cty)

Sony Xperia L - C2105 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
7.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Tặng quà giá trị lớn liên hệ

04 3938 5000 để biết chi tiết

Sony Xperia P - LT22i (cty)

Sony Xperia P - LT22i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Go - ST27i (cty)

Sony Xperia Go - ST27i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia TX - LT29I (cty)

Sony Xperia TX - LT29I (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
7.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia E dual C1605 (cty)

Sony Xperia E dual C1605 (cty)

Bảo hành : Bảo hành chính hãng 12 tháng
Hết hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

Sony Xperia U - ST25i (cty)

Sony Xperia U - ST25i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
4.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia neo L - MT25i

Sony Xperia neo L - MT25i

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
4.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia J - ST26i (cty)

Sony Xperia J - ST26i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle