Điện thoại cũ ( hiện tại cửa hàng có 11 sản phẩm Điện thoại cũ )
Hiển thị dang :
Lenovo A60 (cũ)

Lenovo A60 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
2.100.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 96%

Samsung Galaxy Ace S5830 (cũ)

Samsung Galaxy Ace S5830 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 93%

Dell Venue (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.800.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 95%

BlackBerry Curve 3G 9300 (Cty cũ)

BlackBerry Curve 3G 9300 (Cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng hoặc 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
2.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Nokia E72 (cũ)

Nokia E72 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 94%

Nokia E6 (cũ)

Nokia E6 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 90%

Philips X523 (cũ)

Philips X523 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
2.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

Nokia C6-01 (cũ)

Nokia C6-01 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.100.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 95%

Nokia 500 (cty cũ)

Nokia 500 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
2.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

HTC 7 Surround (cũ)

HTC 7 Surround (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
3.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 90%

Nokia 7230 (cũ)

Nokia 7230 (cũ)

Bảo hành : 03 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
1.700.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle