banner
banner
Lenovo Mobile , điện thoại Lenovo ( hiện tại cửa hàng có 19 sản phẩm Lenovo Mobile , điện thoại Lenovo )
Hiển thị dang :
Lenovo A516 Grey (cty)

Lenovo A516 Grey (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.730.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

Lenovo A850 White (cty)

Lenovo A850 White (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

Lenovo A850 Black (cty)

Lenovo A850 Black (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

Lenovo A269i Black (cty)

Lenovo A269i Black (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
1.330.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

Lenovo A516 White (cty)

Lenovo A516 White (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.730.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

Lenovo P780 (cty)

Lenovo P780 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo A369i (cty)

Lenovo A369i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
1.860.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo K900 (cty)

Lenovo K900 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
9.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Bộ quà tặng cao cấp 

Lenovo IdeaTab A1000 (cty)

Lenovo IdeaTab A1000 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo IdeaTab A3000 (cty)

Lenovo IdeaTab A3000 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo S820 (cty)

Lenovo S820 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.450.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo S920 trắng (cty)

Lenovo S920 trắng (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.450.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo P780 đen (cty)

Lenovo P780 đen (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo P700i (cty)

Lenovo P700i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.250.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo A800 (cty)

Lenovo A800 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.050.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo A390 (cty)

Lenovo A390 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.150.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo A706 (cty)

Lenovo A706 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.650.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo Otic P629 (cty)

Lenovo Otic P629 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo P770 (cty)

Lenovo P770 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.250.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle