banner
banner
Điện thoại HTC ( hiện tại cửa hàng có 21 sản phẩm Điện thoại HTC )
Hiển thị dang :
HTC Desire 300 (Cty)

HTC Desire 300 (Cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.650.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire 700 - Dual Sim (Cty)

HTC Desire 700 - Dual Sim (Cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
8.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

HTC Desire L - Dual Sim (Cty)

HTC Desire L - Dual Sim (Cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.870.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng mới về

HTC Desire X - Dual Sim (cty)

HTC Desire X - Dual Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.557.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One Max (cty)

HTC One Max (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sản phẩm bán chạy

HTC Desire 500 (cty)

HTC Desire 500 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One - 32GB (cty)

HTC One - 32GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
13.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One - 16GB (cty)

HTC One - 16GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
12.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One Mini - 16GB (cty)

HTC One Mini - 16GB (cty)

Bảo hành : 12 tháng chính hãng
Còn hàng
9.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire U (cty)

HTC Desire U (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Windows Phone 8S - A620e (cty)

HTC Windows Phone 8S - A620e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Có đủ 3 màu: Black, Red, Gray

HTC Desire X - T328e (cty)

HTC Desire X - T328e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
5.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Windows Phone 8X (cty)

HTC Windows Phone 8X (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
3.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire SV - 2 sim T326e (cty)

HTC Desire SV - 2 sim T326e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire V - 2 sim (cty)

HTC Desire V - 2 sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire 200 (cty)

HTC Desire 200 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
2.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sản phẩm giá SỐC nhất tháng

HTC One X - 16GB (cty)

HTC One X - 16GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
6.550.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One SV - C520E (cty)

HTC One SV - C520E (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
6.850.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire 600 - 2 sim (cty)

HTC Desire 600 - 2 sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
7.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire C Đỏ - A320e (cty)

HTC Desire C Đỏ - A320e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
2.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One V

HTC One V

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
4.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle