Điện Thoại ( hiện tại cửa hàng có 21 sản phẩm Điện Thoại )
Hiển thị dang :
BlackBerry 9320(cty)

BlackBerry 9320(cty)

Bảo hành : Chính hãng 18 tháng
Còn hàng
4.870.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia miro - ST23i (cty)

Sony Xperia miro - ST23i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Lenovo S560i - 2 SIM (cty)

Lenovo S560i - 2 SIM (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Ace Duos S6802 - 2 SIM

Samsung Galaxy Ace Duos S6802 - 2 SIM

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 - 2 Sim (cty)

Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 - 2 Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One V - T320e (cty)

HTC One V - T320e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.850.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung E1200T (cty)

Samsung E1200T (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Apple iPod Touch 8GB - 2012

Apple iPod Touch 8GB - 2012

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Nokia C3-01.5 Gold Edition (cty)

Nokia C3-01.5 Gold Edition (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.650.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Nokia Lumia 710 (cty)

Nokia Lumia 710 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.350.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Nokia Lumia 610 (cty)

Nokia Lumia 610 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.250.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire C - A320e (cty)

HTC Desire C - A320e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia neo L - MT25i (cty)

Sony Xperia neo L - MT25i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia neo L - MT25i

Sony Xperia neo L - MT25i

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
5.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Go - ST27i

Sony Xperia Go - ST27i

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
5.750.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Sola - MT27i (cty)

Sony Xperia Sola - MT27i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Sola - MT27i

Sony Xperia Sola - MT27i

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
5.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia U - ST25i

Sony Xperia U - ST25i

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
4.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia U - ST25i (cty)

Sony Xperia U - ST25i (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Rhyme - S510b (cty)

HTC Rhyme - S510b (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Ace S5830 (cty)

Samsung Galaxy Ace S5830 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle