banner
banner
Điện thoại Sony Ericsson, Sony cũ, hàng công ty ( hiện tại cửa hàng có 6 sản phẩm Điện thoại Sony Ericsson, Sony cũ, hàng công ty )
Hiển thị dang :
 Sony Xperia Z1 (cty cũ )

Sony Xperia Z1 (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
11.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Bảo hành : còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
7.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia SP - C5302 (công ty Cũ)

Sony Xperia SP - C5302 (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 

 
Sony Xperia M - C1905 (công ty Cũ)

Sony Xperia M - C1905 (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
3.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Sony Xperia L - C2105 (cty cũ )

Sony Xperia L - C2105 (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
4.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sony Xperia C C2305 (cty cũ)

Sony Xperia C C2305 (cty cũ)

Bảo hành : Còn Bảo hành hính hãng.
Còn hàng
5.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 96%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle