banner
banner
Apple iphone, ipad, ipod ( hiện tại cửa hàng có 7 sản phẩm Apple iphone, ipad, ipod )
Hiển thị dang :
Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
16.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 96%

Apple iPhone 5 - 32 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 32 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
15.600.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 95%

Apple iPhone 5 - 16 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 16 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
13.700.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Apple iPhone 4s - 64Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 64Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Apple iPhone 4s - 32Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 32Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Apple iPhone 4s - 16Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 16Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Apple iPhone 4 - 32 GB WORLD (cũ)

Apple iPhone 4 - 32 GB WORLD (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
6.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle