banner
banner
Điện thoại HTC ( hiện tại cửa hàng có 19 sản phẩm Điện thoại HTC )
Hiển thị dang :
HTC One Max (cty)

HTC One Max (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
0 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Đặt Trước

HTC Desire X - T328e (công ty cũ)

HTC Desire X - T328e (công ty cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
3.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

 HTC Desire U (công ty cũ)

HTC Desire U (công ty cũ)

Bảo hành : Còn Bảo Hành Chính Hãng
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

HTC One - M7 (cty cũ)

HTC One - M7 (cty cũ)

Bảo hành : Còn Bảo Hành Chính Hãng
Còn hàng
10.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

HTC Desire 500 (cty)

HTC Desire 500 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One - 32GB (cty)

HTC One - 32GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
13.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One - 16GB (cty)

HTC One - 16GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
12.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One Mini - 16GB (cty)

HTC One Mini - 16GB (cty)

Bảo hành : 12 tháng chính hãng
Còn hàng
9.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire U (cty)

HTC Desire U (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Windows Phone 8S - A620e (cty)

HTC Windows Phone 8S - A620e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
4.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Có đủ 3 màu: Black, Red, Gray

HTC Desire X - T328e (cty)

HTC Desire X - T328e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
5.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire SV - 2 sim T326e (cty)

HTC Desire SV - 2 sim T326e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire V - 2 sim (cty)

HTC Desire V - 2 sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire 200 (cty)

HTC Desire 200 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One X - 16GB (cty)

HTC One X - 16GB (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One SV - C520E (cty)

HTC One SV - C520E (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
6.850.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire 600 - 2 sim (cty)

HTC Desire 600 - 2 sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
7.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC Desire C Đỏ - A320e (cty)

HTC Desire C Đỏ - A320e (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
2.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

HTC One V

HTC One V

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
4.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle