banner
banner
THÊM BẢO HÀNH - THÊM YÊN TÂM VỚI CARE+

THÊM BẢO HÀNH - THÊM AN TÂM VỚI CARE+

 

1/  Care+ là gì?
- Là tên chường trình Bảo Hành mở rộng duy nhất chỉ có tại hệ thống siêu thị Nhật Cường
Mobile

2/ Bảo hành mở rộng là gì?
- Bảo hành mở rộng là kéo dài thêm thời gian bảo hành của nhà sản xuất cho máy 

- Áp dụng cho các dòng máy: Samsung, Sony, HTC, Nokia...

3/ Sử dụng dịch vụ  Care+ khách hàng được lợi gì?

- Được bảo hành chính hãng lâu hơn
- Tiết kiệm 100% phí phụ tùng và công sữa chữa
- Được thay thế mới khi không sữa chữa được
- Được sửa chữa, thay thế tại các trung tâm sửa chữa chính hãng uy tín do Nhật Cường mobile ủy quyền.
- Có thể chuyển nhượng được.

4/ Các gói dịch vụ của  Care+:
- Gói 1:  Care+ “1 + 1”: 1 năm bảo hành của Nhà sản xuất + 1 năm bảo hành Care+
- Gói 2:  Care+ “1 + 2”: 1 năm bảo hành của Nhà sản xuất + 2 năm bảo hành Care+
Không giới hạn số lần sửa chữa cho đến mức bồi thường tối đa.
Giới hạn bồi thường tối đa = Giá của sản phẩm

Ví dụ:

- Khách hàng sử dụng Gói 1:  Care+ “1 + 1”: 1 năm bảo hành của Nhà sản xuất + 1 năm bảo hành Care+ cho điện thoại di động giá 13,490,000 VND
thì mức bảo hành tối đa là 13,490,000 VND bởi  Care+

  Lợi ích khác: Sửa chữa không giới hạn trong vòng 1 năm tối đa 13,490,000 VND. Nếu các phụ tùng không thể thay thế, hoặc lần sửa đầu tiên tốn gần bằng giá của sản phẩm, chúng tôi sẽ thay thế bằng sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng. Sau đó, Hợp đồng dịch vụ  Care+ chấm dứt và khách hàng được lựa chọn mua lại gói bảo hành mở rộng.

- Khách hàng sử dụng gói 2:  Care+ 1 + 2: 1 năm bảo hành của Nhà sản xuất + 2 năm bảo hành của  Care+ cho điện thoại di động giá 13,490,000 VND
thì mức bảo hành tối đa là 13,490,000 VND bởi  Care+
  Lợi ích khác: Sửa chữa không giới hạn trong vòng 2 năm tối đa 13,490,000 VND. Nếu các phụ tùng không thể thay thế, hoặc lần sửa đầu tiên tốn gần bằng giá của sản phẩm, chúng tôi sẽ thay thế bằng sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng. Sau đó, Hợp đồng dịch vụ  Care+ chấm dứt và khách hàng được lựa chọn mua lại gói bảo hành mở rộng.

5/
Đối tượng nào được sử dụng dịch vụ  Care+?
- Khách hàng mua điện thoại tại các hệ thống siêu thị của Nhật Cường mobile.
- Phải là sản phẩm mới mua
- Thời hạn bảo hành chính hãng phải còn 1 năm

6/ Làm thế nào để chuyển nhượng  Care+ ?
- Hợp đồng dịch vụ  Care+ có thể chuyển nhượng khi khách hàng chuyển nhượng sản phẩm cho người khác.
- Việc chuyển nhượng phải được yêu cầu bằng văn bản hoặc điền đầy đủ thông tin vào “Mẫu đơn yêu cầu chuyển nhượng”

7/
Bảng giá dịch vụ Care+

 

Sản phẩm

Khoảng giá trị

Phí BHMR 1+1

Phí  BHMR  1+2

Điện thoại di động

0 - 2,500,000

99,000

149,000

2,500,001 - 4,000,000

139,000

229,000

4,000,001 - 5,000,000

199,000

289,000

5,000,001 - 6,500,000

249,000

349,000

6,500,001 - 7,500,000

279,000

429,000

7,500,001 - 10,000,000

339,000

489,000

10,000,001 - 15,000,000

389,000

579,000

15,000,001 - 25,000,000

589,000

879,000

Máy tính bảng
5,000,000 - 6,000,000
289,000
489,000
6,000,001 - 7,500,000
339,000
589,000
7,500,001 - 10,000,000
429,000
799,000
10,000,001 - 15,000,000
589,000
879,000
15,000,001 - 20,000,000
839,000
1,399,000

 

Facebook Delicious Email
Copyright © Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle