banner
banner
( hiện tại cửa hàng có 10 sản phẩm )
Hiển thị dang :
El-Dorado - HTC One - Mạ Vàng 24k

El-Dorado - HTC One - Mạ Vàng 24k

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
12.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
60.000.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - Mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
12.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5S - Mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5S - Mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
15.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
51.880.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
2.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - BlackBerry Bold 9900 mạ vàng 24K

El-Dorado - BlackBerry Bold 9900 mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
6.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Phím Home đính đá

Phím Home đính đá

Bảo hành : Tại El-Dorado
Còn hàng
3.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Quả Táo Đính Đá

Quả Táo Đính Đá

Bảo hành : Tại El-Dorado
Còn hàng
3.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Bộ phím iPhone 4/4s/5 đính đá

Bộ phím iPhone 4/4s/5 đính đá

Bảo hành : Tại El-Dorado
Còn hàng
3.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle