banner
banner
Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội ( hiện tại cửa hàng có 34 sản phẩm Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội )
Hiển thị dang :
Apple iPhone 5S - 16GB

Apple iPhone 5S - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
0 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Liên hệ: 04.3938.5000

Apple iPhone 5S - 32GB

Apple iPhone 5S - 32GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
0 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Liên hệ: 04.3938.5000

Apple iPhone 5S - 64GB

Apple iPhone 5S - 64GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
0 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Liên hệ: 04.3938.5000

Apple iPhone 5C - 16GB

Apple iPhone 5C - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
13.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 4s - 8GB

Apple iPhone 4s - 8GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
11.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5 - 16 GB

Apple iPhone 5 - 16 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
14.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 5 - 32 GB

Apple iPhone 5 - 32 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
16.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 5 - 64 GB

Apple iPhone 5 - 64 GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
18.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 4s - 16GB

Apple iPhone 4s - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
12.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPod Touch Gen 5 - 32GB

Apple iPod Touch Gen 5 - 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
6.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Đã bao gồm 10% VAT

Apple iPod Touch Gen 4 - 16GB

Apple iPod Touch Gen 4 - 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
3.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
10.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
12.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 64GB

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 64GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
14.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 64 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 64 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
72.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 32 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 32 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
70.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
68.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 64 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 64 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
37.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 32 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 32 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
35.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 16 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 5 - 16 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
33.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB đính đá mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
51.880.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 4s - 16Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 16Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
8.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Phiên bản giá Đặc Biệt

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

El-Dorado - Apple iPhone 4S - 16 GB mạ vàng 24K

Bảo hành : 1 năm tại El-Dorado
Còn hàng
24.970.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

 Apple iPhone 4s - 64Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 64Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
9.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Phiên bản giá Đặc Biệt

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 4s - 32Gb (cũ)

Apple iPhone 4s - 32Gb (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
9.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Phiên bản giá Đặc Biệt

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 4 - 32 GB (cũ)

Apple iPhone 4 - 32 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
6.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Phiên bản giá Đặc Biệt

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 4 - 16 GB (cũ)

Apple iPhone 4 - 16 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
5.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Phiên bản giá Đặc Biệt

Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Hết hàng
14.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 96%

 Mua Apple giảm 50% pin Yoobao

1 2
Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle