banner
banner
Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội ( hiện tại cửa hàng có 41 sản phẩm Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội )
Hiển thị dang :
 Apple iPhone 5 - 64GB (Gold cũ )

Apple iPhone 5 - 64GB (Gold cũ )

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
11.300.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

Liên hệ: 04.3938.5000

Apple iPhone 5S - 64GB ( cũ )

Apple iPhone 5S - 64GB ( cũ )

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
17.100.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Apple iPhone 4s - 32GB (trôi bảo hành)

Apple iPhone 4s - 32GB (trôi bảo hành)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
9.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Phiên bản giá Đặc Biệt

Hình thức mới 100%, Chưa sử dụng

Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 64 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 96%

Apple iPhone 5 - 16 GB (cũ)

Apple iPhone 5 - 16 GB (cũ)

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
10.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Apple iPhone 5S - 16GB

Apple iPhone 5S - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
16.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 32GB

Apple iPhone 5S - 32GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
19.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 64GB

Apple iPhone 5S - 64GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
21.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 16GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 16GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 16GB Gold (FPT)

Apple iPhone 5S - 16GB Gold (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
17.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 32GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 32GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
19.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPhone 5S - 64GB (FPT)

Apple iPhone 5S - 64GB (FPT)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
21.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 16GB

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
14.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 32GB

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
16.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 64GB

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 64GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
18.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 128GB

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 128GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Hết hàng
19.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
9.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
10.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 16GB

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
11.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina Wi-Fi 16GB

Apple iPad Mini Retina Wi-Fi 16GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
9.490.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá đã bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 32GB

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 32GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
14.190.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 64GB

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 64GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
16.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 128GB

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 128GB

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
18.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 32GB ( cũ )

Apple iPad Mini Retina 4G + Wi-Fi 32GB ( cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
12.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%


Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB (Cũ)

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 16GB (Cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
7.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB Cũ

Apple iPad mini 4G + Wi-Fi 32GB Cũ

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
8.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 16GB cũ

Apple iPad Air 4G + Wi-Fi 16GB cũ

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
12.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Apple iPhone 5C - 16GB

Apple iPhone 5C - 16GB

Bảo hành : 12 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
11.800.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

 Giá chưa bao gồm 10% VAT

1 2
Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle