banner
banner
Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội ( hiện tại cửa hàng có 79 sản phẩm Nhật Cường Mobile hệ thống siêu thị điện thoại di động cao cấp tại Hà Nội )
Hiển thị dang :
Sony Xperia E dual C1605 ( Cũ )

Sony Xperia E dual C1605 ( Cũ )

Bảo hành : Còn Bảo Hành Chính Hãng
Còn hàng
1.500.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

Samsung Galaxy S4 - I9500 (cty cũ)

Samsung Galaxy S4 - I9500 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
9.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Sony Xperia Z - C6602 (cty cũ)

Sony Xperia Z - C6602 (cty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
8.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Oppo Find Piano (công ty Cũ)

Oppo Find Piano (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
1.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 - P5200 (cty cũ )

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 - P5200 (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
7.290.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

 Oppo Find Mirror (công ty cũ )

Oppo Find Mirror (công ty cũ )

Bảo hành : còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
5.000.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Lenovo Vibe Z (cty)

Lenovo Vibe Z (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
0 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Hàng sắp về

Samsung Galaxy SIII - I9300 (công ty cũ)

Samsung Galaxy SIII - I9300 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
6.800.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Samsung Galaxy Trend S7560 (công ty cũ)

Samsung Galaxy Trend S7560 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
2.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Lenovo K900 (Công Ty Cũ)

Lenovo K900 (Công Ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
6.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Sony Xperia ZR - C5502 (công ty cũ)

Bảo hành : còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
7.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

 Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 (Cũ)

Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 (Cũ)

Bảo hành : Còn BH chính hãng
Còn hàng
7.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 97%

 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - T311 (công ty Cũ)

Samsung Galaxy Tab 3 8.0 - T311 (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn Bảo Hành Chính Hãng
Còn hàng
7.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Sony Xperia M - C1905 (công ty Cũ)

Sony Xperia M - C1905 (công ty Cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
3.890.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

Samsung Galaxy Note 3 - N9000 (công ty cũ)

Samsung Galaxy Note 3 - N9000 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
12.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Samsung Galaxy Mega 5.8 - I9152 (công ty cũ)

Samsung Galaxy Mega 5.8 - I9152 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn Bảo Hành chính Hãng
Còn hàng
6.590.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 98%

 Sony Xperia L - C2105 (cty cũ )

Sony Xperia L - C2105 (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
4.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

Sonim Land-Rover A1

Sonim Land-Rover A1

Bảo hành : 06 tháng tại Nhật Cường
Còn hàng
26.900.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty cũ )

Sony Xperia Tablet Z - 16Gb (cty cũ )

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
12.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 - T211 (công ty cũ)

Samsung Galaxy Tab 3 7.0 - T211 (công ty cũ)

Bảo hành : Còn bảo hành chính hãng
Còn hàng
4.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

 Samsung Galaxy Young S6310 (công ty cũ )

Samsung Galaxy Young S6310 (công ty cũ )

Bảo hành : Còn Bảo Hành chính Hãng
Còn hàng
2.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 99%

HTC Desire X - Dual Sim (cty)

HTC Desire X - Dual Sim (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.557.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Note 3 - N9000 (cty)

Samsung Galaxy Note 3 - N9000 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
15.450.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Note II N7100 (cty)

Samsung Galaxy Note II N7100 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
8.790.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy S4 - I9500 (cty)

Samsung Galaxy S4 - I9500 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
13.090.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy SIII - I9300 (cty)

Samsung Galaxy SIII - I9300 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
7.990.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Win - I8552 (Cty)

Samsung Galaxy Win - I8552 (Cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
5.390.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

Samsung Galaxy Core I8262 (cty)

Samsung Galaxy Core I8262 (cty)

Bảo hành : Chính hãng 12 tháng
Còn hàng
4.690.000 VNĐ

Tình trạng : Mới 100%

1 2 3
Copyright ©Nhật Cường Mobile 2011
Thiết kế web : FinalStyle