Tin công nghệ

11 dế "bom tấn" xuất hiện tại Việt Nam năm 2011

Mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn trong giai đoạn khủng hoảng, năm 2011 vẫn chứng kiến khá nhiều việc “khai sinh” của hàng loạt điện thoại “bom tấn” tại thị trường Việt Nam.
 

- Mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn trong giai đoạn khủng hoảng, năm 2011 vẫn chứng kiến khá nhiều việc “khai sinh” của hàng loạt điện thoại “bom tấn” tại thị trường Việt Nam.